پارتیشن اداری متصل به طاق متناسب با روشنایی

10 / 10
از 1 کاربر
بازگشت به لیست مقالات » | جمعه 10 شهریور 1396 در ساعت 19 : 36 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )

پارتیشن اداری متصل به طاق متناسب با روشنایی

پارتیشن اداری واجب است که در فضایی  ایجاد شود که ضرورت دارد متفق به وسیله جداسازی محیط دیگر با توجه به راغب بودن مانع شدن صوت نظارت روئیت و نور را در عوض برای فضا ایجاد کند . از بهر این انتظار و خواسته  از پارتیشن بهره میبریم که ویژگیهای ویژه ای را دارا باشد . اولا به متوطن حتما نارسانا به صوت و اصوات باشند که این مبهم را پارتیشن دوجداره نصب کردن و به تنهایی پارتیشن و قرابه ها و نصب آن به طاق این مشکل را رفع خواهد کرد . پوشش پردهای سوئدی و تایوانی لوردراپه ایجاد شده در پارتیشن دوجداره ام دی اف نیز یاری خواهند کرد تا میزان نظارت و روئیت دیدمان بستگی به خودمان باشد . لیکن اذیت کردن فقدان روشنایی را نقشینه قرابه فوق پارتیشن از جلوی مسیر هدف ما حذف میکند . در طاقهای متناسب که دست کم بلندی از سطح تا طاق 320 سانتی متر خواهد بود این جداسازی به این ترتیب روش صورت می گیرد که 90 سانتی متر ب پنل زیرین پارتیشن تخصصی می شود 130 سانتی متر که بخش قرابه ی  قابلمه شیشه 8 سانتی متری اون نیز مورد بررسی قرار میگیرد و همان بلندی نیز تا فراز اسکلت در به 215  سانت یمتر فزونی ظاهر میشود اکنون اضافه بلندی تا طاق 80 سانتی متر خواهد بود که این برای نظارت حساس به اندازه داخل شدن تابش خورشید حتما رویه قرابه معمولی نقشینه فوق پارتیشن را ارزیابی نماییم .این کار بی نهایت آسان است فقط شماره 16 را که بلندی 2 طبق اوج و زیر نقشینه قرابه می باشد را از 50 سانت یمتر اضافه معدود نمائیم . به شماره 53 سانتی متر که رسیدیم بلندی قرابه نقشینه پارتیشن می باشد . این تناسب به بلندی قرابه در بخش فوق پارتیشن ب درستی روشنائی فضا را که روشنایی از نور خورشید اصلی می باشد از قرابه گذر می دهد دیگر نیز وجود پریشانی به جهت روشنایی فضا و پیرامون اطاق تازه ایجاد شده از پارتیشن نیست . اکنون پارتیشن موجود را که اضافه بر تفکیک محیط و تاسیس 1 اطاق نوین مزایایی مثل بازدید محیط , نارسنا بودن صوت اصوات و فقدان تقلیل نور را در کنترل کاربر قرار می دهد .

ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :